Generelle Vilkår og Betingelser

Følgende forretningsbetingelser definerer betingelserne som benyttelsen af Secret Milfs-servicen, udført ad interyard GmbH (i det følgende kaldet "Udbyder"), er underlagt.

For alle kunder er udelukkende de følgende almene forretningsbestemmelser gældende, uafhængigt af om benyttelsen sker gratis eller mod betaling, eller om benyttelsen sker i eller udenfor Tyskland. Disse almene forretningsbetingelser bliver en del af kontrakten. I rammerne af registreringen, opfordres kunden til at acceptere de almene forretningsbestemmelser.

Vores service giver brugere mulighed for at kommunikere og flirte og i sidste ende mødes personligt, i tillæg til en lang række yderligere funktioner, der involverer ægte såvel som modererede profiler. Modererede profiler er udelukkende beregnet til at lette virtuelle fantasier, og det er ikke muligt at mødes. Modererede profiler udføres af moderatorer og er udelukkende beregnet til underholdning samt kvalitetssikring og servicetest.

1. Kontraktens formål

Kontraktens formål er at stille gratis og betalingspligtig digitalt indhold til rådighed. Dette er primært brugerskabt indhold, som f.eks. medlemsprofiler, fotos og nyheder. Dette kan ses og anvendes af medlemmer. Indhentning af kontaktforslag, oprettelsen af personlig profil eller registrering kan ske gratis. Medlemsprofilen matches herefter med andre medlemmer, og foreslås som kontaktforslag. Kontaktformidling er gratis.

2. Retningslinjer for underholdning

Secret Milfs anvender profiler, der er modereret af os, til markedsføringsformål, for at forbedre servicekvaliteten, nuværende nyhedsfunktioner, fremme interaktiv kommunikation og til underholdning af brugere. Modererede profiler identificeres ikke separat på portalen, og informationer, skriftlige indlæg og billeder på modererede profiler henviser ikke til faktiske personer, og der er ikke nogen reelle møder med disse profiler. Brugere kan til enhver tid kontakte modererede profiler enten ved at skrive til dem selv eller ved at modtage meddelelser fra dem og kommunikere med profilerne via portalen. Secret Milfs bruger også modererede profiler med henblik på f.eks. tilfældigt at verificere overholdelse af brugsregler samt gennemgå medlemmers generelle adfærd for at sikre den kvalitet, som brugeren forventes at forvente på portalen. Meddelelser fra modererede profiler identificeres.

3. Kontraktindgåelse

3.1. Du skal registrere dig for at få adgang til det digitale indhold. Telefonsupport er gebyrfrit. Ved registrering indgår kunden et kontraktforhold, der ikke er baseret på gebyrer, med udbyderen, der er underlagt disse almindelige forretningsbetingelser.

3.2. Udbyderen tilbyder yderligere gebyrbaserede tjenester, der giver adgang til forbedret digitalt indhold. Ved indgåelse af et betalt medlemskab indgår kunden et yderligere kontraktforhold med udbyderen, som også er baseret på almindelige betingelser og som kunden opsiger ved at klikke på "Køb" -knappen. Forud for at bruge tjenester, der er underlagt et gebyr, vil leverandøren altid rådgive kunden om, at de respektive tjenester er underlagt et gebyr og angive, hvilke gebyrer der opstår i forbindelse med dem. Den betalte medlemskabsaftale forlænges automatisk med den aftalte varighed på det tidspunkt, hvor ordren er afgivet. Ved at gennemføre et betalt medlemskab og indsende betalingsoplysninger giver kunden udbyderen ret til at behandle betaling.

3.3. For paid memberships, credit or debit withdrawals depend on the chosen billing period and the terms of the subscription. The respective withdrawal date within a month depends on which day the contract is concluded. The user's credit card statement or account statement will indicate the interyard GmbH.

3.4. I debiteringsprocessen giver kunden leverandøren en tilbagekaldelig tilladelse til at inkassere alle tilgodehavender, der skal betales i kontraktperioden, ved automatisk debitering af brugerens bankkonto. I tilfælde af at brugeren tilbagekalder sin debitautorisation, skal han / hun kompensere udbyderen for ekstraomkostninger.

3.5. Andre udgifter, som brugeren er ansvarlig for, især forarbejdningsomkostninger, f.eks. tilbageførsler eller andre omkostninger på grund af manglende midler på brugerens konto, refunderes af brugeren.

3.6. De aftalte betalinger skal betales på forhånd og betales straks. Medmindre andet er aftalt skriftligt eller lovbestemte bestemmelser, kan betalingerne ikke refunderes. I tilfælde af aftalt betaling i rater, udbetales det fulde ubetalte beløb, hvis kunden mangler at foretage mere end to betalinger på grund af egen fejl.

3.7. Udbyder forbeholder sig retten til, hvis kunden ikke betaler eller er i restance, at anvende inkasso for kundens omkostninger. Udbyderen forbeholder sig også retten til at opkræve strafrenter, hvorpå beløbet reguleres af lovmæssige bestemmelser.

3.8. Udbyderen er til enhver tid, helt eller delvist, berettiget til at indstille den udbudte service.

4. Opsigelse eller forlængelse af kontrakten

4.1. Det gratis kontraktlige forhold kan til enhver tid afsluttes af kunden.

4.2. Paid subscriptions can be terminated at any time before the access period expires according to the following guidelines. For subscription periods of less than three months, the notice period is one week. If the subscription period is longer than three months, the notice period is one month. The normal notice period for paid 14-day memberships ends 7 days before the subscription ends, and for 3-day memberships it ends after one day. If a different period is mentioned with the purchase of paid membership, that one is to be observed.

4.3. The contract can be terminated by regular mail (interyard GmbH,Teerhof 59, 28199 Bremen, Deutschland) or via email (ticket8712@service.interyard.gmbh). To aid clear assignment and to protect against misuse, the customer must always specify at least his/her full name, the country whose Secret Milfs service he/she is using, his/her e-mail address registered with Secret Milfs and his/her Service ID in a legible manner (BLOCK CAPITALS) as an absolute necessity when writing the notice of termination. The free contractual relationship remains unaffected by termination of the fee-based contractual relationship.

4.4. Efter ophør af betalt Premium-medlemskab vender kundens status automatisk tilbage til medlemskab med tilhørende begrænset anvendelsesområde.

4.5. Retten til ekstraordinær opsigelse forbliver upåvirket og er underlagt lovbestemmelser

5. Anvendelse, overførsel og formidling af data

5.1. Leverandøren skal ubetinget overholde de lovgivningsmæssige databeskyttelsesbestemmelser ved driften af ??sin tjeneste.

5.2. Oplysninger om håndtering af personoplysninger findes i Privatlivspolitik.

6. Betingelser for anvendelse

6.1. Kunden forsikrer, at han i følge loven i sit land er over 18 år gammel og dermed myndig, samt at han er lovmæssigt fuldt ud i stand til juridisk at indgå alle punkter i aftalen.

6.2. Kunden forpligter sig til udelukkende at anvende den udbudte service til private formål, dvs. til intet andet formål end personlig kommunikation. Enhver form for kommerciel, erhvervsmæssig benyttelse af serviceplatformen er forbudt.

6.3. Kunden forsikrer udbyderen om at de under registreringen, og hvis nødvendigt under processen med betalt premium-medlemsskab, opgivne data er fuldstændige og sandfærdige. Kunden er ene og alene ansvarlig for de oplysninger som indsendes.

6.4. Det af kunden opnåede abonnement må ikke deles med andre personer, og kan ikke overføres. Kunden forpligter sig også til at undgå at mindreårige personer, forsætligt eller ved skødesløshed, får adgang til servicen. Kunden er ansvarlig for hemmeligholdelsen af de til ham givne adgangsdata, i forhold til mindreårige familiemedlemmer, venner, bekendte eller andre tredjeparter.

6.5. Kunden må især ikke under nogen omstændigheder, forsætligt udgive data for tredjepersoner (inklusiv e-mailadresser) som sine egne. Især er kunden forpligtet til, ikke at give nogen mindreårig person, forsætligt eller ved skødesløshed, adgang til det digitale indhold.

6.6. Kunde er forpligtet til, ved registreringen og under anvendelsen af det digitale indhold, at overholde samtlige relevante love, og forsikrer at han i rammerne af udbuddet ikke fremstiller lysbilleder, tekst, software eller andet ophavsretligt beskyttet materialer, uden forudgående at have indhentet de nødvendige rettigheder eller samtykker.

6.7. Kunden skal i tide give udbyderen besked om ændringer i dennes personlige oplysninger, som er nødvendige for at opfylde de kontraktlige forpligtelser: dette gælder i særdeleshed for ændringer i udløbsdatoen for betalingskortet eller bankkontoen, som anvendes i forbindelse med servicen.

6.8. Kunden accepterer brugsbetingelserne til beskyttelse af andre kunder hos udbyderen. Det er forbudt for kunden at anvende servicen til misbrugsformål. Dette inkluderer i særdeleshed, men ikke udelukkende, at kunden ikke har tilladelse til:
At udbrede racistisk, pornografisk, voldsforherligende eller - nedtonende eller amoralsk indhold; at anvende indhold som er æreskrænkende, går imod menneskerettighederne og/eller imod andre kunders personlige rettigheder, eller ulovligt materiale; ingen tredjepersons data må udgives som egen; ingen andre kunder må kontaktes med svindel som formål; ingen andre medlemmer må trues eller tvinge; SENDE massebeskeder; uploade data som indeholder virus (inficeret software).

6.9. Udbyderen kan kontrollere de opgivne oplysninger, for at afgøre om der er forsømmelser fra kundens side. Udbyderen er dog ikke forpligtet til at kontrollere. I tilfælde af overtrædelse af grundlæggende og vigtige kontraktlige forpligtelser, har udbyderen ret til at opsige kunden uden varsel, og kan gøre krav på skadesgodtgørelse ved civile og/eller strafferetlige domstole overfor kunden i forhold til de lovmæssige bestemmelser.

6.10. Kunden holder udbyderen skadesløs for ethvert ansvar og mod alle forpligtelser, udgifter og krav, der opstår over for udbyderen på grund af ulovlige eller kontraktligt forbudte handlinger fra kunden. Dette omfatter især sager om ærekrænkende udsagn, injurier, krænkelse af personlige rettigheder, krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder eller andre tredjeparters rettigheder, og hvis kunden uretmæssigt får andre kunder til at opleve tab af tjenester. Kunden er også personligt ansvarlig for at sikre, at loginoplysninger, der leveres til kunden, ikke er tilgængelige for mindreårige.

6.11. The customer declares that he/she will not post any photographs or other works without being authorized to do so according to the applicable copyright regulations. The customer grants the provider all non-exclusive, geographically unrestricted rights to use the copyrighted content, including any images, texts and videos, created and uploaded by the customer for the purpose of operating the portals owned by the provider and by the websites of its partners. The customer automatically grants a non-exclusive, royalty-free and worldwide license to use, copy, publish, display, reformat, translate, sell and broadcast this information and content. The customer guarantees that he/she is entitled to grant the use of this information and content. Furthermore, the customer also waives the right to be named as the copyright holder. In particular, it should be noted that we may also use your content (including your photos) for advertising purposes or for public relations. If you do not wish to have your content used for this purpose, please contact us. Detailed information on how we use your data can be found in our Privacy Policy.

7. Ansvar

7.1. Udbyderen er ikke ansvarlig for at der indenfor kontraktperioden finder en succesfuld kontraktformidling sted, ej heller for hvis der ingen kontakt er under kontraktperioden. Udbyderen skylder at gøre en indsats for kontaktmægling og står for leveringen af servicen, men har ikke ansvar for held med kontaktformidlingen.

7.2. Udbyderen hæfter ikke for rigtigheden af de af medlemmerne opgivne data og/eller for de mellem medlemmerne udvekslede oplysninger. Udbyderen hæfter ikke for rigtigheden af resultaterne af formidlingen og tilpasningen af medlemsprofiler.

7.3. Udbyderen er ikke ansvarlig for ulovlige handlinger af tredjeparter, medmindre sådanne handlinger blev muliggjort af udbyderen selv som følge af forsætlig eller grov uagtsom handling. Særligt (men ikke begrænset til) er udbyderen ikke ansvarlig for krænkelser fra andre kunder af de angivne brugsforpligtelser som uautoriseret adgang fra tredjepart til personlige kundedata som følge af uautoriseret adgang til tjenesten ved "hackerangreb".

7.4. I henhold til kontrakten er udbyderen udelukkende ansvarlig for (1) skader påført af kunden, som er forårsaget på forsætlig eller grov uagtsom måde af udbyderen eller dens juridiske repræsentanter eller advokater (2) skader på liv, lemmer eller helbred som følge af tilsidesættelse af en forpligtelse begået af udbyderen, dens juridiske repræsentanter eller vicarious agenter eller (3) tilsidesættelsen af ??en forpligtelse, hvis opfyldelse tillod en korrekt gennemførelse af kontrakten i den første Sted og på hvis overholdelse kunden regelmæssigt tillader og kan stole på. I tilfælde af (1) og (2) er udbyderen underlagt ubegrænset ansvar. I andre henseender skal erstatningskravet begrænses til den forventede, kontraktmæssige typiske skade. I andre tilfælde end dem, der er nævnt i denne artikel, er udbyderens ansvar udelukket uanset retsgrundlaget.

7.5. Ansvarsbegrænsningerne gælder tilsvarende for alle organer, medarbejdere og stedfortrædende agenter hos udbyderen.

7.6. Udbyderen påtager sig ingen garanti og / eller ansvar for kontinuerlig, uafbrudt adgang til tjenesterne, især med hensyn til funktionsfejl, fejl og afbrydelser på grund af force majeure eller begivenheder, som udbyderen ikke er ansvarlig for. Ubetydelige begrænsninger for ydelserne er ikke begrundelse for klage.

8. Alternativ tvistbilæggelse i henhold til forbrugerloven

Online tvistbilæggelse i henhold til ODR-forordningens artikel 14, stk. 1: Europa-Kommissionen udgør en platform for online tvistbilæggelse (ODR), som findes på http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Bemærk venligst, at vi ikke vil og ikke er forpligtet til at deltage i tvistbilæggelsesprocedurer for et forbrugervoldgiftsråd.

9. Diverse

9.1. These General Terms and Conditions and the entire legal relationship between the customer and Interyard GmbH are governed by the law of: Danmark.

9.2. Supplerende mundtlige eller skriftlige er ikke gældende.

9.3. Hvis enkelte bestemmelser i disse almene forretningsbestemmelser skulle være ugyldige eller ufuldstændige, forbliver de øvrige bestemmelser upåvirkede. Så vidt bestemmelserne ikke er blevet en del af kontrakten eller er ugyldige, retter kontraktindholdet sig efter de retslige forskrifter.

10. Fortrydelsesvarsel [periode]

10.1. Ret til tilbagekaldelse

Du har retten til at fortryde denne kontrakt indenfor 14 dage fra underskrivningen, uden at du er forpligtet på at oplyse nogle årsager til dette. Perioden for retten til at fortryde er på 14 dage og tæller fra den dag da kontrakten er underskrevet. For at kunne gøre brug af din ret til at fortryde skal du forsyne os med dit interyard GmbH, Teerhof 59, 28199 Bremen, Deutschland, ticket8712@service.interyard.gmbh og fremstille en udtrykkelig erklæring (f.eks. i et brev sendt via posten eller via email) vedrørende din beslutning om at fortryde denne kontrakt. Vedrørende overholdelsen af fortrydelsesperioden, er det tilstrækkeligt hvis du sender din meddelelse angående din udøvende ret til at fortryde, før fortrydelsesperioden er udløbet.

10.2. Konsekvenser af tilbagekaldelse

Hvis du fortryder denne kontrakt er vi forpligtede på, at refundere alle betalinger som vi har modtaget fra dig, inklusiv omkostningerne ved at levere denne service (med undtagelsen af yderligere omkostninger som opstår såfremt du vælger en anden type levering end den standard, som er bekvem og tilbudt af os) øjeblikkeligt og indenfor 14 dage fra den dag, hvor meddelelsen om dit ønske om at fortryde denne kontrakt er modtaget af os, som det seneste. For denne refundering vil vi benytte den samme betalingsmetode som du benyttede for den originale transaktion, medmindre, noget andet udtrykkeligt er blevet aftalt med dig; under ingen omstændigheder vil nogen udgifter blive opkrævet af dig som et resultat af denne refundering.

10.3. Særlig note

Har du har forlangt påbegyndelse af tjenesteydelserne, inden fortrydelsesfristen er udløbet, skal du betale os et rimeligt beløb svarende til omfanget af de tjenesteydelser, som allerede er leveret indtil det tidspunkt, hvor du informerer os om din udøvelse af fortrydelsesretten med hensyn til denne aftale, sammenlignet med det samlede omfang af de i aftalen fastsatte tjenesteydelser.